Facebook
18.05.2017

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opintoja 60 op avoimina ammattikorkeakouluopintoina, ilmoittautuminen käynnissä!

Päijät-Hämeen kesäyliopistossa alkaa syksyllä 2017 Sosiaali- ja terveysalan opintojen koulutuskokonaisuus. laajuudeltaan 60 op.

Opintokokonaisuus 60 op järjestetään avoimina ammattikorkeakouluopintoina ajalla: syksy 2017-kevät 2019.
Opinnoilla on vastaavuus Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikköön.

Suoritettuaan 60 opintopistettä Sosiaali-ja terveysalan opintoja, on opiskelijalla oikeus hakea erillishaussa LAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijaksi, vaikka opiskelijalta puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus.

Opintosuunnitelma: 

Syksy 2017
• Asiantuntijaviestintä 4 op (LAMK)
• Sosiaalinen osallisuus arjessa 5 op (SOS)
• Kasvuympäristöt 5 op (SOS)

Kevät 2018
• Seksuaaliterveys 5 op (ST)
• Constructors of Youth Wellbeing 5 op (ST)
• English for Work 5 op (LAMK)

Syksy 2018
• Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus työelämässä 5 op (ST)
• Ruotsi, suullinen 1 op (LAMK)
• Ruotsi, kirjallinen 2 op (LAMK)
• Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu 5 op (ST)

Kevät 2019
• Sosiokulttuurinen innostaminen 5 op (SOS)
• Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot 5 op (SOS)
• eSosiaaliohjaus 5 op (SOS)

Opintokokonaisuuden aikataulu-, ilmoittautumis- ja hintatiedot löydät täältä.

Tiedustelut: Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
050-3754977


Lähettäjä
18.05.2017
Viimeksi muokattu
27.06.2017