Facebook

Kevään 2018 koulutukset

Pitkäkestoiset koulutukset

Kirjoittajakoulu

20.01.-14.04.2018


MinD-ohjaajakoulutus - Voimauttava hevostoiminta

26.01.-01.09.2018

 

Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (RAPEVA)

08.02.-13.06.2018

 

Seksuaalineuvojakoulutus 30 op
8.2.2018-8.3.2019


Perhekonstellaatio vaativan lastensuojelun ja perheterapian menetelmänä
12.2.-24.4.2018

 

Mentorikoulutus perhehoitajille ja perhehoidon työntekijöille
13.2.-10.10.2018


Vauhtia Graduun -ohjausta ja vertaistukea Gradua tai opinnäytetyötä tekeville
6.3.-29.5.2018

 

Enneagrammi Coach
15.3.-15.6.2018

 

Brändää itsesi ja oma osaamisesi, erotu muista ja menesty -workshop
21.3.-26.4.2018

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)
5.4.-16.11.2018

 

Kriisityön koulutusohjelma

"Stepped model of care"

10.9.2018-14.5.2019

 

Ammatillinen täydennyskoulutus

 

Vipinää varpaisiin ja Muskaripellen lauluja

2.2.2018

 

Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla
saadun hallintaoikeuden tilanteessa

7.2.2018

 

Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin kehittäminen

20.02.2018


Parodontologiaa hammaslääkäreille ja suuhygienisteille

9.3.2018


Verkkokurssin suunnittelu ja Moodlen käyttö
12.3.-23.4.2018

 

Ratkaisukeskeinen työote masentuneen nuoren tukemisessa

13.03.2018


Kuvan käyttäminen asiakastyössä

15.3.-23.5.2018

 

Esimies ja vaativat tilanteet

9.4.-23.4.2018

 

Uuden tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset

4.4.2018

 

Eväitä terveeseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön

10.4.2018


Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus + tutkinto

13.4.-21.4.2018

 

10 keinoa ajattelutaitojen opetukseen
17.4.2018

 

Ratkaisun avaimia kirjaston asiakaspalveluun
18.4.2018

 

Vahva ja ratkaisukeskeinen esimies

19.04.2018

 

Sisäinen Teatteri ®
20.-21.4.2018


TRE®-stressinpurkuliikkeet - syväjännityksistä vapaaksi

21.4.2018

 

Kriisityön jatkokoulutuspäivä

9.5.2018

 

Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa

15.5.2018

 

Haasteellisten ja vaativien vanhempien kohtaaminen

17.5.2918

 

Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin
7.-8.6.2018

Avoin yliopisto-opetus

Farmasia

Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op UEF

Farmaseuttinen kemia 2 op, UEF

 

Kauppa- ja hallintotieteet

Ammattien etiikka 5 op VY, kirjatentti

Hallinnon etiikka 5 op VY, kirjatentti
Muutoksen johtaminen 5 op TY

Organisaatio-oikeus 6 op, VY

Organisaatiot ja johtaminen 5 op TY

Sopimus- ja korvausoikeus 6 op, VY

Talousoikeuden oikeustapakommentti 1 op, VY

Vero-oikeus 6 op, VY


Kieliopinnot

Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op HY

Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op HY

 

Sosiaali- ja terveys

Liikunta ja sairaudet 4 op UEF
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op UEF
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op UEF

 

Oikeustieteet (huom! Edeltävinä opintoina tulee olla Johdatus oikeustieteeseen hyväksytysti suoritettuna)

Hallinto-oikeus 7 op TY

Rikosoikeus 8 op TY
Valtiosääntöoikeus 7 op TY


Muuta koulutusta

Vauhtia Graduun -ohjausta ja vertaistukea Gradua tai opinnäytetyötä tekeville 6.3.-29.5.2018

 

Lukiolaiskurssit

 

Englannin kertauskurssi abeille (verkkokurssi)
12.2.-5.3.2018

 

Pitkän matematiikan kertauskurssi abeille
21.2.-9.3.2018

 

Ikääntyvien yliopisto

 

Luennot ovat maksuttomia ja ne järjestetään Lahden aikuiskoulutuskeskuksen Auditoriossa internetin kautta välitettävinä videoluentoina. Ilmoittautuminen paikan päällä ennen tilaisuuksien alkua.


Kuka minä olen? Perimän ja ympäristön merkitys käyttäytymiseen ja temperamenttiin
17.1.2018 klo 14-16
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen, HY

Aivoterveys ja muistisairauksien ehkäisy
14.2.2018 klo 14-16
FT Satu Jyväkorpi, HY

Home ja terveys -uusinta tietoa hometutkimuksista
28.3.2018 klo 14-16
Professori Tuula Putus, TY

Mitä geenitestit kertovat?
11.4.2018 klo 14-16
LT, dosentti Marja Hietala, Tyks

Kevätjuhlaluento: Ajatuksia ja tunteita tanssista
9.5.2018 klo 14-16
Tanssija, laulaja, koreografi Jorma Uotinen 

Koulutustarjontaan

Kesäyliopisto lukuina

1962

perustettu

2600+

osallistujaa vuosittain

250+

eri koulustusta vuosittain

4800+

suoritettua opintopistettä vuosittain